Equip

Elke mens het vrae wat nie net deur preke en gewone dagstukkies beantwoord kan word nie. Equip is ‘n bediening wat jou as Christen toerus vir die reis van die lewe. Daar is verskeie prosesse wat gewoonlik op Maandagaande aangebied word. Hier is ‘n paar voorbeelde:

GPS (Godly Positioning System)

‘n Kursus waar jy saam met vriende ‘journey’ om die fondasiebeginsels van die geloof deel te maak van jou daaglikse lewe. … God / Die Mens / Sonde; Versoeking; Pyn & lyding / Christus; die Kruis; Genade; Oordeel / Wedergeboorte; Belydenis; Doop; / die Heilige Gees / die Mens se ‘Destiny’ / Die Gemeente / Die Stad / Lewe & oorvloed

3 Colors of Ministry

Identifiseer jou eie persoonlike samestelling van bediening. Ontdek jou gawes en talente waarmee jy ‘n verskil kan maak in jou omgewing en in ons stad.

3 Colors of Love

Liefde is ‘n begrip wat nie net deur een woord omskryf kan word nie. In die kursus word ‘n Bybelse fondasie gelê van wat God se bedoeling is met liefde en hoe ons dit kan uitleef soos Hy dit vir ons bedoel.

3 Colors of Leadership

Bybelse beginsels van leierskap en persoonlike ontwikkeling. Elke christen wat tans in ‘n leierskapsposissie staan of in die toekoms so ‘n posissie wil beklee sal baie baatvind uit die kursus.

Becoming a Contagious Christian

Elke persoon is geroep om mense te vertel van hul eie Christelike wandel en te getuig van wat God vir ons doen. Die probleem is dat die kerk deur al die eeue een model van kommunikasie voorgestel het. Die model pas net by 1% van gelowiges. Die ander 99% het nog nooit tuis gevoel by die idee om mense met die Evangelie te oorrompel nie. Daar word in die kursus gekyk na ses verskillende evangelisasie style. Ons help jou ook om te ontdek watter styl by jou persoonlikheid pas en hoe jy effektief kan getuig en mense tot ‘n lewensveranderlike besluit kan help.

Emotionally Healthy Spirituality

Die reis deur die lewe kan soms taai wees en seerkry kan soms ons geestelike en persoonlike groei belemmer. Die proses help jou om te verstaan wat nodig is vir jou persoonlike deurbraak.Indien jy ienand aan die dood afgestaan het, deur ‘n egskeiding is, jou werk verloor het of enige verlieds of krisis deurgaan wat jou vermoë om te kan herstel belemmer, sal jy defnitief baat vind by die proses. Mense wat ook sukkel met persoonlike verhoudings en geestelike groei sal dit baie geniet.