Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Doopgesprek en doop

Daar is een maal elke ses weke geleentheid vir enigeen wat belangstel om gedoop te word. Voordat die doop plaasvind is daar ‘n inligtingsaand waar meer inligting rondom die belangrikheid van die doop verskaf word.

Kindertoewyding

Kindertoewyding gee jou ‘n geleentheid om jou kind se lewe aan die Here toe te wy. So ‘n diens vind plaas sodra daar genoeg aanvraag is om ‘n paar kinders te laat toewy en word voorafgegaan deur ‘n kindertoewydings-gesprek om ouers in te lig wat die betekenis agter kindertoewyding is.

Nuwe vennote aand

Een maal elke twee maande word daar ‘n nuwe vennote aand gehou vir al die voornemende vennote (lidmate) van Florida Park Gemeente.