Visie & Missie

ONS VISIE

Ons omgewing vir Christus.

ONS DROOM / MISSIE

… dat ons gemeenskap transformeer sal word na ‘n plek waar die heerlikheid van Christus aanskou sal word