Ons Geloofsbelydenis

Florida Park Gemeente Geloofsbelydenis

* ONS GLO in God, die Ewige, Drie-Enige, Almagtige Skepper, Onderhouer en Heerser van die hele skepping.

* ONS GLO in God die Vader, die Outeur van die skepping en Saligheid.

* ONS GLO in Jesus Christus, die enigste Seun van God die Vader, die ware God wat ter wille van die ganse mensdom en sy saligheid, uit die hemel na hierdie aarde toe gekom het, tussen ons kom woon het en vlees geword het. Wat deur die Heilige Gees verwek was en gebore was uit  ‘n maagd, Maria, wat op hierdie aarde geleef het en gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat opgestaan het en opgevaar het na die hemel en aan die regterhand van God gaan sit het in Heerlikheid.

* ONS GLO in die Heilige Gees, wie die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en ons lei in alle waarheid.

* ONS GLO in die Bybel as die Woord van God, geskryf deur mense deur die Heilige Gees geïnspireer.

* ONS GLO in die gesag van die woord van God as die wil van God wat ons alles leer van Saligheid.

* ONS GLO dat alle mense geskape is na die beeld van God. As gevolg van sonde, is hierdie beeld vaag en het almal gesondig voor God en is dit God se wil dat elkeen saligheid sal ontvang deur geloof in Jesus Christus.

* ONS GLO in die doop in die Heilige Gees met die teken van spreek in vreemde tale as ’n belofte vir alle gelowiges.

* ONS GLO in die manifestasie van die gawes van die Heilige Gees in die lewe van elke wedergebore Christen.

* ONS GLO dat elke Christen ‘n dissipel van Jesus moet wees wat ’n lewe van toewyding en heiligheid leef.

* ONS GLO dat Jesus Christus die Hoof van die kerk is wat deur die Heilige Gees geïnspireer is wat uit gelowiges betstaan. Die kerk is verantwoordelik vir die proklamasie en verkondiging en demonstrasie van die Evangelie avn die Koninkryk van God en God se wil vir alle mense. As ‘n Charismatiese gemeenskap bou elkeen mekaar op.

* ONS GLO in die ewige oordeel vir die ongelowige. Ons glo in die nuwe hemel en nuwe aarde waar God sal Heers in Sy Heerlikheid. Ons glo in die toewyding van kinders deur handoplegging soos deur Jesus gedemonstreer.